Fiberoptiske LAN-kabler

LAN fiber cablesNexans' fiberkabler brukes til vertikal kabling av stamnett og på universitetsområder, og de kan levere 1 Gbit/s opptil 800 m og 10 Gbit/s opptil 550 m med høy tetthet og integrasjon av ulike typer bruk. Alle innvendige LAN er av typen LSZH (røyksvak, halogenfri), mens utvendig fiber er beskyttet mot fuktighet, gnagere og ekstrem kulde.

AZ Sint-Jan AV Hospital (Belgia); Forsvarsdepartementet (Storbritannia)