Mellomspentkabler

MV cablesTil store fellesbygg og bygg med stort strømbehov leveres disse PVC-kablene på 12-20 kV og 20-30 kV også i HFFR-versjon for brannbeskyttelse, og i kjemisk resikulert polyetylen for å motstå kjemiske angrep og høye temperaturer.

For bilfabrikker, jernverk, tungindustri