N-LINE Kabel i rør

Pre-wired conduitsN-LINE omfatter vårt sortiment av kabel i rør produkter. Det vil si kabler/ledninger som er ferdigtrukket i 16 eller 20 mm korrugerte rør. N-LINE konseptet inkluderer produkter for kraftdistribusjon og signal/kommunikasjon.


Cables Solutions


LANmark Kategori 6 (Klasse E)
Nexans Cabling Solutions - LANmark - et komplett system /LANmark 5, 6, 6A, 7A og 8 Kablingssystem

Klasse E
LANmark–6 komponenter er designet for å gi optimale overføringsegenskaper for høyhastighetsapplikasjoner som Gigabit Ethernet. Dette gir trygghet for framtidig vekst, en fornuftig løsning og sikker investering.

LANmark-6 kabelen er spesielt designet for å møte kravene fra morgendagens protokoller og den er dessuten kompatibel med dagens behov. Kabelen er konstruert med ett ”C³” senterelement for å sikre det enkelte pars posisjon gjennom hele kabelens lengde. Dette resulterer i stabile elektriske egenskaper og forbedrede verdier for viktige parameter som NEXT, FEXT og RL.

LANmark-6 kontakter og de tilhørende patchsnorer benyttes sammen med kabelen for å bygge en Klasse E kanal spesifisert opp til 250 MHz i henhold NS-EN 50173-1:2002.

 
En Permanent Link kan bestå av fra to til fire koblingspunkter. CP står for...

   
Koaksialkabel
Telekabel (kobber og koaks)

RG koaksialkabel.

Dobbel og trippelskjemede koaksialkabler for Kabel-TV og satelittsystemer

   
LANmark Kategori 5 (Klasse D)
Nexans Cabling Solutions - LANmark - et komplett system /LANmark 5, 6, 6A, 7A og 8 Kablingssystem

Klasse D
e-ssential/LANmark-5 klasse D leveres uskjermet versjon. Komponentene termineres enkelt med  et pressvertøy, LANmark-5 har egenskaper lik eller bedre en  kravene for Klasse D i henhold til NEK-EN 50173-, Et autorisasjonskurs gir et installatør rett til å gi 15-års Linksertifikat.

En Permanent Link kan bestå av fra to til fire koblingspunkter. CP står for Consolidation Point som er et omkoblingspunkt i f.eks. taket ved bruk av grenstaver. Dette vil redusere den maksimale lengden på linken i.h.t. tabell i NEK-EN 50 173

Applikasjoner
Alle nåværende og framtidige applikasjoner designet for Klasse E kanal inkludert men ikke begrenset til:

  •  10base T Ethernet
  •  100base T Fast Ethernet
  •  1000base T Gigabit Ethernet
  •  155 Mbit ATM

     

    Egens...

   
Standard installasjonskabel og ledning ≤1kV
Installasjonskabel

Nexans fører et bredt spekter av standard (PVC isolerte) installasjonskabler. Våre produkter er konstruert og produsert iht. gjeldende norske, europeiske og internasjonale standarder og normer. Vi søker å produsere produkter med den høyeste grad av pålitelighet og sikkerhet. Velger du installasjonskabel fra Nexans, velger du produkter av høy kvalitet lagd for det norske markedet.

Vi produserer kabler for alt av utstyr som har behov for strømforsyning. Vi er kjent for robuste kabler, bygd av materialer som er grundig testet, med god merking/fargekoder og fleksible bruksområder.