Funksjonssikre kabler ihh. IEC 60331

Elevator cablesDisse kablene er flate strøm- og kontrollkabler i full lengde i PVC- eller halogenfrie versjoner, og de leveres i sett som er enkle å installere. Originaldelprodusenter og reparasjonsselskaper er svært fornøyd med disse kablene.

Leverandør til Thyssen-Krupp for flyplassen i Dubai
 


Cables Solutions


Funksjonssikker og røyksvak kabel ≤1kV
Installasjonskabel

Røyksvak og funksjonssikker installasjonskabel.

God sikt, lite røyk og lavt nivå av farlige avgasser er viktig i en bygning i en brannsituasjon, slik at effektiv rømning kan foregå. Noen elektriske funksjoner er også viktig å fortsatt drifte under brann. Våre halogenfrie, funksjonssikre og røyksvake kabler er nettopp konstruert med dette som hovedmålsetning. Produktene har følgende egenskaper:

  • Selvslukkende, bidrar til å redusere brannspredning
  • Avgir lite røyk under brann
  • Avgir lite farlige avgasser
  • Funksjonssikker, opprettholder sin elektriske funksjon under brann