Funksjonssikre kabler

Funksjonssikre kabler brukes i bolighus, offentlige bygg og industribygg og sikrer at brannalarmer, røykevakuering, lys og sprinkleranlegg kan fungere selv ved brann.

Nykabling av Herzogin Anna Anna Amalia-biblioteket (Tyskland)


Cables Solutions


Funksjonssikker og røyksvak kabel ≤1kV
Installasjonskabel

Røyksvak og funksjonssikker installasjonskabel.

God sikt, lite røyk og lavt nivå av farlige avgasser er viktig i en bygning i en brannsituasjon, slik at effektiv rømning kan foregå. Noen elektriske funksjoner er også viktig å fortsatt drifte under brann. Våre halogenfrie, funksjonssikre og røyksvake kabler er nettopp konstruert med dette som hovedmålsetning. Produktene har følgende egenskaper:

  • Selvslukkende, bidrar til å redusere brannspredning
  • Avgir lite røyk under brann
  • Avgir lite farlige avgasser
  • Funksjonssikker, opprettholder sin elektriske funksjon under brann
   
Telekabel
Telekabel (kobber og koaks)/Svakstrømskabel innendørs - Kobber