Halogenfrie flammehemmende kabler

LV fire-reaction cables Disse halogenfrie kablene går opp til 1kV. De forhindrer brannspredning og reduserer i svært stor grad spredning av røyk samt farlige, syreholdige og irriterende gasser, slik at folk får tid til å komme seg i sikkerhet.

EMC-kabler for operahuset i Oslo


Cables Solutions


Funksjonssikker og røyksvak kabel ≤1kV
Installasjonskabel

Røyksvak og funksjonssikker installasjonskabel.

God sikt, lite røyk og lavt nivå av farlige avgasser er viktig i en bygning i en brannsituasjon, slik at effektiv rømning kan foregå. Noen elektriske funksjoner er også viktig å fortsatt drifte under brann. Våre halogenfrie, funksjonssikre og røyksvake kabler er nettopp konstruert med dette som hovedmålsetning. Produktene har følgende egenskaper:

  • Selvslukkende, bidrar til å redusere brannspredning
  • Avgir lite røyk under brann
  • Avgir lite farlige avgasser
  • Funksjonssikker, opprettholder sin elektriske funksjon under brann
   
Røyksvak installasjonskabel og ledning ≤1kV
Installasjonskabel

God sikt (lite røyk) og lavt nivå av farlige avgasser er viktig i bygninger i en brannsituasjon, slik at effektiv rømning kan foregå. Våre halogenfrie og røyksvake kabler er nettopp konstruert med dette som hovedmålsetning. Produktene har følgende egenskaper:

  • Selvslukkende, bidrar til å redusere brannspredning
  • Avgir lite røyk under brann
  • Avgir lite farlige avgasser
   
Røyksvak signal-/kontrollkabel
Installasjonskabel

Røyksvake signal og kontrollkabler, for allsidig bruk innendørs og utendørs.

God sikt (lite røyk) og lavt nivå av farlige avgasser er viktig i bygninger i en brannsituasjon, slik at effektiv rømning kan foregå. Våre halogenfrie og røyksvake kabler er nettopp konstruert med dette som hovedmålsetning.

Produktene har følgende egenskaper:

  • Selvslukkende, bidrar til å redusere brannspredning
  • Avgir lite røyk under brann
  • Avgir lite farlige avgasser