Markedsutfordringer

Det dynamiske byggmarkedet...

building Market challenge Bygging av nye bolighus blir ofte stimulert av lavere lånesatser, billigere materialer og tilgjengelig arbeidskraft, mens bygging av nye kontorer, offentlige bygg og industribygg ofte blir påvirket av strategiske bedriftsinvesteringer og myndighetenes finanspolitikk. Dynamikken i fremvoksende land kan snart stå for 48 % av byggmarkedet på verdensbasis.

 

Kabeltrender
Uansett byggefrekvensen er det flere trender som vises blant kabelkundene, og dette uttrykkes ofte i nye forventninger og etterspørsel. Som entreprenør, markedsfører, designer, installatør eller systemintegrator for bolighus, offentlige bygg, kontorbygg eller industrianlegg ønsker du gjerne å se følgende:

  • Sikkerhet: særlig med hensyn til brannsikring, for å beskytte mennesker og selve bygget
  • Bærekraft: energieffektivisering, helse og komfort, liten miljøeffekt
  • Rask installering: forhåndsmonterte systemer, anvendelige spoler og smart emballasje 
  • Mer båndbredde: til hjemmeunderholdning, virksomhets- og fabrikkprogramvare 
  • Integrerte løsninger: for teknologi (strøm/data, kobber/fiber) og systemer

Som svar  på disse utfordringene leverer Nexans et fullstendig sortiment av kabler og tilleggsutstyr for alle typer bygginfrastrukturer.