Halden-fabrikken

 

The plant

Postadresse: PB 42, 1751 Halden
Besøksadresse: Knivsøvn.70, 1788 Halden
Fabrikksjef: Anthony Ryan

Telefon: +47 69 17 33 00
Faks: +47 69 18 79 18

Sub marine power cable
Kraft sjøkabel, Horns Rev-prosjektet
 

Tower reflecting in water
Fabrikken sett fra sjøen

Cable loaded on C/S Nexans Skagerrak
Lasting av kabel på C/S Nexans Skagerrak
 

The lab
Høyspent-laboratorium
 

  C/S Nexans Skagerrak
C/S Nexans Skagerrak
Tårnet under bygging
Tårnlinjen under bygging

 

Kraft sjøkabel, umbilicals,
HV PEX-kabel og HV laboratorium

Relatert informasjon