Nexans i Norge

Nexans Norway AS er ledende leverandør av kraft-, tele-, installasjons- og varmekabler i Norge, og er blant verdens ledende innen offshore-kontrollkabler og høyspente sjøkabler.

Nexans Norway AS utvikler, produserer og markedsfører sjø-, land- og offshore-kabler for kraft- og telekommunikasjonsoverføring. 


Nexans Skagerrak AS er et heleid datterselskap av Nexans Norway AS. Nexans Skagerrak AS transporterer, legger og monterer høyspente sjøkabler og eier kabelleggingsfartøyet C/S Nexans Skagerrak.


Nexans Norways fabrikker ligger på Rognan, Halden og Langhus. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo. Nexans Norway har om lag 1 600 ansatte.


Nexans Norway AS er en del av det franske Nexans-konsernet – en av verdens største kabelprodusenter – og selskapet er et heleid datterselskap av Nexans Participations SA i Paris.
 


Eierforhold
Nexans Norway eies av
Nexans
Aksjeselskap
Adresse: 4 allée de l’Arche, CS70088, 92070 Paris La Défense Cedex, France
RCS-nummer: 393 525 852 RCS Paris

Nexans Norway - headquarter in Oslo