Nexans' løsninger

Nexans leverer et komplett sortiment av kabler og tilbehør for telekommunikasjonsinfrastruktur. Dette omfatter alle kabler og komponenter for den passive infrastrukturen som kreves for å støtte, styrke og distribuere både xDSL- og FTTx-nett. Denne passive infrastrukturen må kunne tilpasses aksessnettet i ulike konfigurasjoner: tettbebygde strøk, boligblokker, boligområder.
 
Vi har kompetanse på både kabelbaserte og mobile kommunikasjonssystemer, og vi tilbyr føringsveiløsninger som gjør bruk av eksisterende infrastruktur både i og mellom byer: undergrunnsbane, jernbane, kraftnett, kloakk osv. Vi finner stadig nye metoder for å redusere kostnadene forbundet med legging av utvendige kabler – som utvilsomt er den største oppgaven ved bygging av nye nett, særlig når det omfatter leie eller kjøp av land eller kostbart anleggsarbeid.
 
Denne filosofien ligger også til grunn for at vi har oppgradert våre kobberbaserte xDSL-produkter i så stor grad at de nå konkurrerer med fiber som overføringsmedium. Den har også ført til utvikling av en ny generasjon fiberoptiske mikrokabler som kan installeres raskere og lenger inn i eksisterende kanalinfrastruktur. Begge disse viktige nyskapningene tas nå i bruk i telekommunikasjonsvirksomhet i alle miljøer verden over. I tillegg sørger vi for at utstyrsprodusenter får tilgang til siste nytt innen kabler og tilbehør for å betjene dette stadig voksende markedet.
 

Nexans bidrar til raskere distribusjon, økte inntekter og lavere kostnader:

 • Enestående utvalg av telekommunikasjonskabler og sammenkoblingsløsninger.
 • Global ekspertise på oppgradering av eksisterende nett og bygging av nye.
 • Kompetanse på layout, design, testing, vedlikehold og opplæring.
 • Kontinuerlig, integrert forskning og utvikling innenfor både kobberkabler, fiberoptiske kabler og sammenkoblingsløsninger.
 • Avansert installeringsteknikk i og mellom byer, inkludert føringsveier.
 • Brannsikre kabler som beskytter offentlig infrastruktur og telekommunikasjonsinfrastruktur.
 • Internasjonal industri- og salgsorganisasjon som sikrer transport og levering verden over.
 • Anerkjent ekspertise innenfor VDI-konvergens (Voice-Data-Image) via trippelnett.
 • Kjennskap til integrasjon av mobile og landbaserte tjenester for fremtidige Quadruple Play-løsninger.
 • Innovasjon og tilpasset utvikling av spesifikke produkter som blir standardprodukter.
 • Pålitelig levering gjennom effektiv logistikk og fabrikkapasitet verden over.
 • Miljøvennlige produkter med høy skjerming og lav elektromagnetisk interferens (EMI).
 • Åpne standarder, som samtidig overholder lovgivning og spesifikasjoner for telekommunikasjon verden over.
 
Telecom network people