Nexans' løsninger

Nexans ekspertise støtter utviklingen av nett

båtNexans forbinder store vindturbiner og komplette vindparker til lokale eller fjerntliggende nett. For mellom- og høyspentkabler kan vi levere komplette installasjoner, fra prekvalifisering og design til spesialtilpasset produksjon, logistikk, installasjon og testing.


 

Nexans' ekspertise - et solid fundament for utvikling

  • Verdensomspennende leverandør av jordkabler, sjøkabler, luftliner og kablingssystemer for data og telekommunikasjon.
  • Nært samarbeid med utviklere, kraftverk, installatører og kontraktører.
  • Solid erfaring fra maritime forhold, basert på olje- og gassrelatert virksomhet og kabling av telekommunikasjon. 
  • Bred erfaring fra land- og havbasert installasjon og design, ved bruk av spesielt utviklet programvare for beregninger.
  • Komplett utvalg av tilleggsutstyr: Spesialtilpassede skjøter, endeavslutninger og overgangsskjøter mellom ulike kabeltyper.

Relaterte dokumenter