Nexans Gruppen ønsker engasjerte medarbeidere

Engasjerte medarbeiderne og kompetanseutvikling

workers 1Nexans sikrer fortsatt internasjonal vekst ved å:

  • utvikle kompetanse
  • oppfordre til kundefokus
  • skape engasjement
  • dele kunnskap og beste praksis
  • gi tilgang til nødvendige ressurser for vekst og utvikling av virksomheten
  • støtte sine ansatte og hjelpe dem med å oppnå sitt maksimale potensial
     

Fremtidig personalbehov

Nexans stimulerer veksten og tenker samtidig fremover ved å støtte sine ansatte i kompetanseutvikling i tråd med konsernets behov og ved å oppfordre til ledermobilitet. Nexans' HR avdeling fastsetter felles retningslinjer og prosedyrer, og koordinerer bestemte saker som karriereutvikling for ledere, lønnsvilkår, HMS, ansattes tilgang til IT-systemer og prestasjonsvurderinger.

Konsernet administrerer også sitt fremtidige behov for kompetanse og karriereutvikling på en mer effektiv måte. Nexans har opprettet en komité for karriereutvikling på konsernnivå og oppfordrer avdelingene i de ulike landene til å opprette tilsvarende komiteer.
 

workers 2Dyktige folk og mobilitet

Rekruttering er en annen av konsernets vekstfaktorer. Nexans er på jakt etter unge, nyutdannede folk som kan jobbe i et internasjonalt miljø. Vi har i dag et at verdens beste ingeniørteam når det gjelder design og konstruksjon av Kabel (sjøkabel) og Umbilicals.
Konsernet har også styrket den sentrale markedsførings- og økonomiavdelingen og sin stall av fremtidige ledere gjennom fokus på internasjonal rekruttering.

Nexans jobber stadig med å øke tilstedeværelsen og rekrutteringsinnsatsen på tekniske høgskoler.
Vi har i dag et stor ingeniørmiljø med ca 200 ingeniører lokalisert ved vår fabrikk i Halden – vi vokser stadig og ønsker flere ingeniører både innenfor prosess/kjemi, energi og miljø og maskin. Vi har også over tid bygget et internasjonalt ingeniørmiljø med ca 11 nasjonaliteter. Konsernet satser også på interne forfremmelser og mobilitet blant de ansatte. 
 

Opplæring og kunnskapsoverføring

Med god opplæring kan hver ansatt forbedre sine prestasjoner og utvikle kompetansen som er nødvendig for at konsernet skal lykkes med sin strategi. Konsernet oppfordrer til og tilrettelegger for deling av beste praksis og forener de ansatte rundt felles verdier, mål og metoder.

Nexans opprettet et lederopplæringsprogram for ledere og teknikere i Asia-regionen, og fortsatte å tilby opplæringsprogrammer for folk rundt om i verden.
Til slutt bestemte Nexans seg for å åpne Nexans University for å fremme "the Nexans Way" internasjonalt på alle hovedområder innen ledelse.
 

 Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Nexans er opptatt av å beskytte sine ansattes helse og sikkerhet, og har iverksatt prosesser for å sikre at alt utstyr og alle installasjoner på anleggene er fullstendig sikret. Konsernet har også innført programmer av høy standard. Disse programmene ble lansert med en stor informasjonskampanje utformet for å øke de ansattes bevissthet på sikkerhet i alt de foretar seg både på jobb og hjemme. Antallet ulykker hos Nexans Norway har allerede blitt lavere og fortsetter å minke.
 

Åpen dialog

Gjennom Newco (Nexans European Work Council, som representerer 13 land) opprettholder konsernet en åpen dialog med representantene for fagforeningene. Newco møtes to ganger i året. Diskusjonene fokuserer primært på utviklingen innen konsernets produksjonsforbedringsprogram og hvordan dette påvirker de ansatte, samt på konsernets strategiske plan.

Når Nexans må omorganisere driften, får de ansatte opplæring og personlig støtte for å finne nye jobber enten innenfor eller utenfor selskapet.
 

Attraktive lønnsvilkår

Styrking av de ansattes engasjement og lojalitet krever attraktive og konsekvente lønnsvilkår. Dette har Nexans innført for å skape innsyn og åpenhet, samtidig som det tas hensyn til lokale forhold.

Lederlønningene baseres på fastlønn pluss en variabel bonus knyttet til mål som fastsettes ved årets begynnelse. Enkelte av disse målene er knyttet til konsernets økonomiske resultat. Selgere er også med i en utbyttedelingsplan og bonusordning knyttet til avdelingens resultater.

Nesten alle Nexans' franske datterselskaper har opprettet en utbyttedelingsplan for de ansatte, og mange av datterselskapene i andre land har lignende programmer avhengig av gjeldende regelverk i de ulike landene. Nexans tilbyr opsjoner til enkelte ledere som ikke sitter i konsernledelsen. Nexans har også lansert en verdensomspennende plan for ansattes eierskap.