Hvorfor jobbe i Nexans?

Kunnskap, initiativ, ekspertise og ansattes engasjement er hovedårsakene til at vi lykkes.

Bli med på laget... og...bidra til å skape suksesshistorier
Nexans verdensledende innen kabler og kabelsystemer. Nexans Gruppen i dag tilstede i 40 land og hadde i 2018 en omsetning på 6,5 milliarder euro. Nexans Norway har fabrikker i Halden, Langhus og Rognan. Hovedkontoret ligger i Oslo. Nexans Gruppen er i stadig utvikling og har fokus på innovasjon gjennom våre ansattes kompetanse..

bli involvert i en industri i sentrum av verdensøkonomien
Kabler og kabelsystemer blir sjelden sett, men er tilsted overalt i dagliglivet. Som en ledende kabelprodusent, må Nexans mestre de økonomiske utfordringene som kommer: tilgang på energi og råmateriell, sammenkoblingen av store infrastrukturnettverk, endringene innen transport og stadig større påvirkning fra av telecommunikasjon for å nevne noe. Og for alt dette trenger vi kabler!
 

være en del av en gruppe med vekstpotensial
Som ansatt i Nexans tar du grep om din egen karriere: en industriell gruppe , forholdsvis ung, men erfaren, ambisiøs, internasjonal og forpliktet til å holde en lederposisjon i markedet. Vi er trygge på våre evner til innovasjon, vi kombinerer, organisk vekst med målrettede oppkjøp og vi satser på initiativ og entreprenørskap.


jobbe i et internasjonalt og flerkulturelt miljø
Nexans satser på ansattes kompetanseutvikling gjennom utdanningsmuligheter på fem kontinenter og gjennom opplæringsprogrammer for de ulike aktivitetene i gruppen. Vi arbeider hardt for å gi de beste arbeidsbetingelsene til våre ansatte og la dem få utnytte og utvikle sine talenter og sitt potensial.