Loose tube cables

Kan ta opp til 96 fibre og er ment for installasjon i rør i bakken. Tradisjonell kabeldesign. Kan installeres på luftliner