RJ45 and GG45 connectors

the small RJ45 is a standard developed for under 250 MHz, while Nexans GC45 handles over 600 MHz required for TV. Both are universal connectors for home networking.

Compact, backward compatible, very easy to install.


Cables Solutions


LANmark Kategori 7/7A (Klasse F/FA)
Nexans Cabling Solutions - LANmark - et komplett system /LANmark 5, 6, 6A, 7A og 8 Kablingssystem

Klasse FA
LANmark Klasse FA er designet for å gi optimale overføringsegenskaper for høyhastighetsapplikasjoner opptil 40Gbit. Systemets parskjerming muliggjør et spredenett hvor hvert uttak kan benyttes til å overføre ulike applikasjoner, f.eks. telefon, faks og data i samme kabel.

LANmark-7A System (klasse FA) bygger på den unike GG45-kontakten, som er en fremtidsrettet og samtidig svært økonomisk løsning, fordi i GG45 kontakten er en hybrid RJ 45 kontakt så lenge en benytter RJ45  Klasse E Kategori 6 inntil det blir behov for ytterligere kapasitet. Dette innebærer at alt eksisterende utstyr kan benyttes så som patchsnorer, elektronikk osv. Når det er behov for Klasse F kapasitet benyttes LANmark-7 patchesnorer med GG45 plugg. Ved å plugge inn GG45 pluggen i kontakten aktiveres en bryter og de fire midtre pinnene vil felles ne...

   
LANmark Kategori 5 (Klasse D)
Nexans Cabling Solutions - LANmark - et komplett system /LANmark 5, 6, 6A, 7A og 8 Kablingssystem

Klasse D
e-ssential/LANmark-5 klasse D leveres uskjermet versjon. Komponentene termineres enkelt med  et pressvertøy, LANmark-5 har egenskaper lik eller bedre en  kravene for Klasse D i henhold til NEK-EN 50173-, Et autorisasjonskurs gir et installatør rett til å gi 15-års Linksertifikat.

En Permanent Link kan bestå av fra to til fire koblingspunkter. CP står for Consolidation Point som er et omkoblingspunkt i f.eks. taket ved bruk av grenstaver. Dette vil redusere den maksimale lengden på linken i.h.t. tabell i NEK-EN 50 173

Applikasjoner
Alle nåværende og framtidige applikasjoner designet for Klasse E kanal inkludert men ikke begrenset til:

  •  10base T Ethernet
  •  100base T Fast Ethernet
  •  1000base T Gigabit Ethernet
  •  155 Mbit ATM

     

    Egens...

   
LANmark Kategori 6 (Klasse E)
Nexans Cabling Solutions - LANmark - et komplett system /LANmark 5, 6, 6A, 7A og 8 Kablingssystem

Klasse E
LANmark–6 komponenter er designet for å gi optimale overføringsegenskaper for høyhastighetsapplikasjoner som Gigabit Ethernet. Dette gir trygghet for framtidig vekst, en fornuftig løsning og sikker investering.

LANmark-6 kabelen er spesielt designet for å møte kravene fra morgendagens protokoller og den er dessuten kompatibel med dagens behov. Kabelen er konstruert med ett ”C³” senterelement for å sikre det enkelte pars posisjon gjennom hele kabelens lengde. Dette resulterer i stabile elektriske egenskaper og forbedrede verdier for viktige parameter som NEXT, FEXT og RL.

LANmark-6 kontakter og de tilhørende patchsnorer benyttes sammen med kabelen for å bygge en Klasse E kanal spesifisert opp til 250 MHz i henhold NS-EN 50173-1:2002.

 
En Permanent Link kan bestå av fra to til fire koblingspunkter. CP står for...