xDSL

Tradisjonelle kobberkabler brukes til xDSL-utbygging i Norge

Våre tradisjonelle kobberkabler (ME, MXLE, MXWE etc.) brukes til xDSL-utbygging i Norge.

I tillegg har vi utviklet hybridkabler (4 par kobber og 2 fiber) som er beregnet på fremtidig FTTH tilknytning.

Central office Outside plant network subcontractor
Telefonsentral
Mer
Utenfor fabrikknettverk
Mer
Abonnent aksess
Mer