Høyspent sjøkabel

Nexans produserer:

  • Oil&Gas HVPapirisolerte kabler med ledere opp til 2 500 mm2 for spenninger opp til 525 kV.
  • PEX-isolerte kabler for spenninger opp til 420 kV.
  • Høyspent sjøkabel kan leveres med integrert fiberelement. 

To rekorder fra Nexans: 420 kV PEX-kabelen som vi installerte på Ormen Lange-feltet og to 292 km lange 150 kV kabler i Vallhall-feltet (Norge).