Funksjonssikre kabler

Vet du hva som kjennetegner en funksjonssikker kabel?

Funksjonssikre kabler content

Funksjonssikre kabler er kabler som opprettholder sin funksjon under brann (i et definert tidsrom). Dette er kabler som BFSI, BFXI, BFOU og andre typer. De fleste starter på B eller inneholder "331" i produktnavnet (som er en referanse til standarden IEC 60331).

I denne type kabler brukes normalt glimmerbånd (også kalt micabånd) på leder, eller andre teknikker for å sørge for at elektrisk isolasjon forblir intakt/opprettholdes under brannforløpet.

Det er viktig å være oppmerksom på krav i NEK 400:2018, som tilsier at funksjonssikre kabler skal fungere i minst 60 minutter (under brannforløpet). Våre kabler testes normalt i 90 minutter eller 120 minutter.