Luftkabler

Med et bredt spekter av luftkabler og supporterende utstyr, gir vi deg en komplett fiber luftløsning.

Luftkabler produktinfo content 1

Vi produserer et bredt spekter av luftkabler i forskjellige varianter av ADSS og Figur 8 kabler, samt supporterende utstyr som kabeloppheng, koblingsbokser og kveilerammer. Vi kan også tilby en komplett løsning som baserer seg på preterminerte ADSS kabler.​

Preterminert luftløsning
Nexans fiber luftløsning baserer seg på bruk av preterminerte ADSS-kabler. Den konnekterte enden monteres i en koblingsboks, og den ukonnekterte enden skjøtes mot en hovedkabel i en skjøteboks. Dette medfører at skjøting kun skjer under etablering av nye nett, og tilkobling av abonnenter og eventuell utvidelse av nettet gjøres uten skjøting.

Luftløsning består av hovedkabel, spredekabel, abonnentkabler, opphengsutstyr og koblingsbokser.

  • Produktinfo luftkabler content 2Hovedkabelen leveres med fibertall 24 til 288 fiber - i ønskede lengder.

  • Spredekabel leveres ferdig terminert i én ende med 4, 8 eller 12 fiber - i faste lengder.

  • Abonnentkabel leveres ferdig terminert i én ende med 2 fiber - leveres i faste lengder.

  • Koblingsboksen inneholder MU-adaptere med mulighet for 8, 12 eller 24 abonnenttilkoblinger.

  • Oppehengsutstyret består av spiraler og leveres som ende- eller mellomfestesett.