Nexans leverte akkurat slik de hadde lovet

Korte leveringsfrister på E6-prosjektet mellom Vindåsliene og Korporalsbrua i Trøndelag.