INNOVATIV, MILJØVENNLIG RETURTJENESTE FOR BRUKTE NX-TROMLER

Vi har laget en innovativ returtjeneste for brukte NX- tromler - enkelt for deg, bra for miljøet!

Om Tromløp

Tromløp inkluderer returtransport fra kunden til fabrikken på Langhus der vi på våre miljøstasjoner reparerer og behandler tromler samt tilrettelegger for skroting av restkabler og ødelagte tromler. NX- tromlene kan returneres med kabelrester.

 

Tromlene er optimalisert for å øke kapasiteten og levetiden. Nexans ønsker å øke returandelen og gjenbruken av kabeltromler, og de forsterkede NX- tromlene er et godt bidrag i den retningen. Høy gjenbruk av tromler er et viktig element til et bedre miljøregnskap for returtromler. 

 

Er tromlene i henhold til betingelser og returskjema utfylt, garanterer vi pant for NX- tromlene

Illustrasjon trommel Tromløp

Fordeler

Miljøvennlig – man returnerer og bruker tromlene flere ganger 
Enklere retur - vi henter dine tromler, med eller uten kabelrester
Reduserte kostnader - Lengre lengder gir færre tromler på anleggsplassen, mindre restlengder til vrak, og færre skjøter
Lang levetid gir færre tretromler i omløp. Opptil 120% reduksjon av trevirke
Høy returandel med god pant og fri retur - unngår forsøpling & brenning
Gratis retur av kabelrester på trommel sikrer trygg gjenvinning av kabel
Lengre standardlengder på optimaliserte tromler gir redusert transportkost og lavere utslipp av klimagasser (pr. transportert kabelmengde)

Generelle betingelser