Sheringham Shoal

NxN reference banner - Sheringham Shoal

 

NxN reference - Sheringham Shoal 01Project description:

Sheringham Shoal prosjektet ble utviklet av Statoil og Statkraft i perioden 2008 til 2011.

Havmølleparken er et område på 35 km2 utenfor østkysten av England - ca 20 km fra kystbyen Sheringham i Norfolk. Vanndybden i havmølleparken varierer fra 16-22 meter. Havmølleparken er utbygget med 88 stk 3,6 MW vindmøller. Vindmøllene knyttes sammen og ledes til to transformatorstasjoner.

Totaleffekten vil bli på 315 MW og i et gjennomsnittsår vil ca 1,1 TW kraft bli eksportert fra de to transformatorstasjonene, hver på 900 tonn. Energien transporteres fra transformatorstasjonene gjennom eksport kabler til land og videre tilknytning til det nasjonale overføringsnettet i Norwich. Feltet gir ca 220,000 husholdninger ren og fornybar energi.

 

Customer challenges:

 • Sheringham var det første offshore vindkraftfeltet til Statoil og Statkraft, og ingen av selskapene hadde erfaring med lignende installasjoner.
 • Største tekniske utfordring var utvasking av sand rundt inntreksområdene for infield kablene, hvor det var fare for rask utmatting av kabler.

 

NxN reference - Sheringham Shoal 02

Nexans' solutions:

 • To hovedkabler på 145kV - til sammen 43 400 meter
 • Med overgang til en noe større landtakskabel på til sammen 1300 meter.
 • To typer 36 kV kabler mellom vindmøllene:
  • 27 400 meter 400 mm2
  • 43 400 meter 185 mm2
 • Fabrikkskjøter og reparasjonsskjøter til alle kablene
 • Avhenging og kontakter for alle kabler på platformer og alle vindturbiner.
 • Inntrekkshode til inntrekk til land.