nav Nexans Norway 100 år nav Selskapet nav Fabrikker nav Teknologi nav Installasjon

1915

Aksjeselskapet Skandinaviske Kabel og Gummifabriker konstitueres 19. november, og bygger i 1916 fabrikk på Hovin.

1916

Selskapets første produksjonslokaler etableres på Hovin.

1919

Produksjon av papirisolerte ledninger begynner på Hovin, og i 1926 ble varmekabler funnet opp. På slutten av 1920-tallet ble varmekabler installert i Oslo Domkirke og ved oppussing 70 år senere fungerte fortsatt syv av elleve varmekabler.
Les mer

1919: Varmekabelen


SSE, en sammenslutning av Scottish Hydro Electric and Southern Electric, ble på 90-tallet en viktig kunde gjennom 20 år for eksport av PEX som erstattet utrangert massekabel i UK. Halvparten av norske boliger har varmekabler fra Nexans, og eksport har blitt stadig viktigere - blant annet til prestisjebygg i Kina gjennom 2000-tallet. I 2014 passerte selskapet eksport av varmekabler til over 25 land.

1919

Produksjonen startet og i de første årene konsentrerte man seg om kabler og ledninger for elektrisk strøm.
Les mer

1919: Strømkabel


Landkabelinstallasjon har vært betydelig del av bedriftens aktivitet gjennom hele perioden. Skjøting og montering av endeavslutninger er en betydelig del av arbeidet.

1933

Som en følge av ITT’s innflytelse begynner selskapet produksjon av telefonutstyr, og i 1935 starter produksjon av radioer.

1934

ITT blir 100 % eier og selskapet skifter navn til Standard Telefon- og Kabelfabrikk A/S. I 1935 hadde selskapet 54 ansatte, og i 1972 nådde selskapet høyeste antall ansatte med 4142.

1938

Produksjon av kjøleutstyr begynner med kompressorer fra USA. I 1969 overtok selskapet Emaljeverkets produksjonsavdeling i Skien og ble raskt en av Europas største produsenter av frysebokser, fryseskap og kjøleskap (solgt til Electrolux i 1989).

1947

Kabelskipet M/S Stanelco tas i bruk. Det var i operasjon til 1969.

1954

Verdens første mekanisk-elektroniske telefonsentral settes i prøvedrift. I 1975 settes de første 10C telefonsentralene i drift, og i 1987 settes de første System 12 telefonsentralene i drift.

1959

HVDC-teknologi (high voltage direct current / likespenning). Den første papirisolerte oljekabelen, Indre Oslofjordkabel I, installeres. Indre Oslofjordkabel II installeres i 1974. I 1980 installeres Ytre Oslofjordkabel. I 2008 leverte vi NordNed kabelen mellom Norge og Nederland, 580 km lang og ned til 410 meters dyp.
Les mer

1959: HVDC


I 2010 leveres verdens første kraftforsyning av offshore-felt fra land til Valhallfeltet, 292 km HVDC og 150 kV IRC, med kraft og fiber integrert. I 2012 installerte vi verdens største offshore vindpark, London Array, med fire 150 kV PEX, 55 km lange og med fiberelementer for kommunikasjon og overvåking. I 2013 kvalifiserte vi og startet produksjon av 525 kV for forbindelse mellom Montenegro og Italia, det var første massekabel med aluminiumsleder (ca. 400 km lengde og maks. vanndyp ca. 1200 meter). I 2013 kvalifiserte og produserte vi en IRC (Integrated Return Conductor) kabel på 450 kV, for forbindelse mellom Estland og Finland (total lengde ca. 150 km). I 2014 leverte vi Skagerrak 4, en 500 kV HVDC masseimpregnert sjøkabel mellom Norge og Danmark, maks. vanndyp 530 meter.

1966

PEX-tårnet på Økern bygges (67 m). PEX-tårnet i Halden ble forlenget til 120 meter i 2011 og er per dato Norges høyeste bygg.

1972

Norcable etableres på Karmøy for produksjon av aluminiumsliner og –kabelkjerner. I 2005 blir Karmøyfabrikken heleid, ved at Hydros eierandel i Norcable overtas

1972

Rognanfabrikken åpnes for produksjon av telekabler. Ved fabrikken produseres fiberoptiske kabler, ROV-kabler (remotely operated vehichle) og seismiske kabler.

1973

Arbeidet med å produsere aluminiumsliner og –kabelkjerner starter opp, og ved inngangen til 2015 er det produsert ca. 1049132 km. Det tilsvarer ca. 29 ganger rundt jorden.

1974

Haldenfabrikken åpnes for produksjonen av Skagerrak-kabelen (høyspent sjøkabel). Fabrikken produserer i dag kraftkabler, umbilicals og DEH-kabler.

1976

Papir HVAC-teknologi (high voltage alternating current / vekselspenning). I 1982 legges den første Vancouver-kabelen, i alt 234 km 525 kV AC. I 2009 leveres Hainan, en 500 kV sjøkabel mellom Hainan og Guangdong i Kina. I 2015 fikk selskapet tidenes største kontrakt om levering av Nord.Link 500 kV sjøkabel mellom Norge og Tyskland (ca. 500 km).

1976

Selskapets forskningsavdeling starter arbeidet med anvendelse av fiberoptikk, og den første fiberkabel produseres på Rognan i 1979. Verdens første fiber luftkabel installeres i Luftforsvarets digitale prøvenett i 1977, og den første fiber sjøkabelen installeres i 1986.
Les mer

1976: Forsker på fiberoptikk


I 1980 leveres den første sjøkabel for kombinert kraft- og fiber til BKK for feltutprøving i Nordåsvannet. I 1998 leveres fiberoptisk sjøkabel mellom Norge og England på 730 km. I 2009 leverte vi fiberoptisk sjøkabel med integrerte forsterkere til Surinam-Guyana-Trinidad, 1300 km. I 2013 passerte vi levering av mer enn 30000 km fiber sjøkabel til mer enn 200 prosjekter. I 2014 startet produksjon av ny generasjon fiber forsterkerkabel til prosjekter i Vest-Afrika og USA, og ROC-2 fiberoptisk kabel er kvalifisert for installasjon i 2015 (ROC; repeatered optical fiber).

1978

Namsosfabrikken åpnes for produksjon av PEX-kabler (vulkaniserte) og styrker med det selskapets bredde og leveranse. I dag produserer fabrikken mellomspent kabel til kraftforsyning,

1980

STK inngår rammeavtale med NVE Statkraftverkene for ombygging av C/S Skagerrak fra lekter til selvgående skip, i forbindelse med Vancouver-prosjektet.

1981

«Nye» M/S Stanelco ble satt i drift for installasjon av sjøkabler.

1985

Kabelskipet M/S Kystkabel bygges og tas i bruk i forbindelse med beredskapsavtalen med norske e-verk.

1985

Første kabel for ROV (remotely operated vehichle) ble utviklet. I 1996 sertifiseres den første ROV-kabel til 6000 meter og samme år utvikles en aramid ROV umbilical for 7000 meters dyp.

1986

Selskapets første umbilical ble utviklet. I 1987 gjennomføres vårt første «turn key» offshore prosjekt på Gullfaks B. Verdens første stålrørsumbilical utvikles i 1992 med leveranse til Statoils Statfjord prosjekt. Verdens første dynamiske umbilical leveres for Shell’s Mars-prosjekt i 1996.
Les mer

1986: Umbilical


Den første Super Duplex umbilicalen ble installert I Brasil 1999, på den tiden verdens dypeste dynamiske installasjon, vanndyp 1372 meter. I 2001 leveres Nexans dypeste umbilical til 2351 meters dyp til NaKika prosjektet. Verdens lengste umbilical på 144,6 km leveres til Snøhvit i 2005. I 2006 leverte vi Ormen Lange umbilicals, 2x125 km fra Nyhamna til feltet + 4 km mellom subseamoduler. Den første dypvanns umbilicalen ble installert i 2007 for BP King, statisk vanndybde 1768 m, dynamisk 980 meter. I 2012 kvalifiserte vi Dynamic kraftumbilical for 3000 meter. I 2014 leveres 165 km kraftumbilical, umbilical og kabler til Statoil’s Åsgard Subsea Compression prosjekt. Samme år leverte vi Jack St Malo power umbilical i Mexicogolfen på 2157 meters dyp, for betjening av pumper på havbunnen. I alt har Nexans Norway produsert 3000000 meter med umbilical.

1987

Alcatel overtar ITT’s eierandel og selskapet endrer navn til Alcatel STK AS. Selskapet skiller ut kabelvirksomheten i eget aksjeselskap, Alcatel Kabel Norge AS i 1991.

1988

Capjet, en ROV (remotely operated vehichle) for nedspyling av kabler, prøves for første gang. Samme år ble Kontiskan kabelen (50 km) mellom Sverige og Danmark spylt ned i hele sin lengde. I 2011 utførte Capjet nedspyling på rekorddype 1300 meter ved Cometa-prosjektet som sikret sjøkabelforbindelsen mellom spansk fastland og Mallorca.

1992

Langhusfabrikken etableres som egen produksjonsenhet for installasjons-, industri- og varmekabler. I tillegg er fabrikken i dag selskapets distribusjonssenter.

1998

Direkte Elektrisk Røroppvarming, DEH, ble utviklet i samarbeid med bl.a. Sintef og Statoil. I 2000 installeres de første seks DEH systemene på Åsgard. Pr. 2015 har vi levert DEH til 11 prosjekter.
Les mer

1998: Samarbeid

2000

Alcatels kabeldel ble skilt ut som eget selskap, Nexans, og registrert på Paris Stock Exchange.

2002

PEX HVAC kabel ble levert til Horns Rev 1, vårt første vindpark prosjekt. I 2007 leverte vi verdens første tre-leder PEX sjøkabel med 245 kV til Wolfe Island vindpark.
Les mer

2002: Første vindpark


I 2014 installeres verdens lengste og dypeste tre-ledede PEX sjøkabel mellom Mallorca og Ibiza, 115 km 132 kV AC, ned mot 750 meter. I 2013 installerte vi verdens første 420 kV PEX sjøkabler med fabrikkskjøter til Ytre Oslofjord forbindelsen (Kabellengde 13 km x 3, vanndyp 200 meter.)

2003

Hovedkontoret flytter til Helsfyr, etter å ha vært på Økern i 88 år.

2006

Nexans kjøper C/S Bourbon Skagerrak. Fartøyet døpes senere om til C/S Nexans Skagerrak. Skipet ble forlenget i 2010 med 12,5 meter for å øke stabiliteten.

2007

Leveransene av EMC (Electro Magnetic Compatibility) til Operaen i Oslo. Dette var et viktig skritt for å oppfylle lyd- og sikkerhetskrav. Nexans redesignet, retestet og utviklet nye installasjonsteknikker for 1 kV kraftkabel som begrenser elektromagnetisk interferens og gir større brannsikkerhet.

2014

Capjet Rock Cutter benyttes for første gang ved Mallorca-Ibiza prosjektet.

2015

Eksempler på framtidige leveranser:
- Power-umbilicals til verdens første undervanns gasskompresjonsfelt på Åsgard gassfeltet
- HVDC-kabel til Nord.Link mellom Norge og Tyskland, Nexans' hittil største kontrakt på undersjøiske kraftkabler med hensyn til lengde og verdi
- DEH-kabler til Shah Deniz 2 prosjektet i det Kaspiske hav
- Indre Oslofjordkabel HVAC PEX 420 kV erstatter kablene fra 1959 og 1974