Stor beredskapsøvelse tirsdag 12. september 2017

I dag, tirsdag 12. september, vil Nexans Norway gjennomføre en fullskala beredskapsøvelse med utgangspunkt i fabrikken vår i Halden. Øvelsen pågår i tidsrommet 09:00- 12:00. 
 
Det blir stor aktivitet med deltakelse fra alle nødetater, både politi, brannvesen og ambulanser. Øvrige involverte er beredskapsstab Nexans Norway, redningsstab Nexans Halden og industrivernet.
 
For alle som ikke deltar i øvelsen blir det en vanlig arbeidsdag.