Nippon High Voltage Cable Corporation er nå et heleid Nexans-selskap

Tokyo Bay-fabrikken øker Nexans gruppens produksjonskapasitet for å møte den økende etterspørselen etter kraft sjøkabler over hele verden.

Paris La Défense, 7. juli 2017 - I henhold til avtalen mellom Nexans og VISCAS, aksjeeierne i NVC, er Joint Venturet nå et 100% Nexans selskap..

 

NVC tokyo bay- NVC Tokyo Bay ble opprettet i 2006 for å støtte Nexans' salgsapparat ved å øke produksjonskapasiteten på oljefylte og masseimpregnerte papirkabler, forklarer Vincent Dessale, Executive Vice President, Submarine High Voltage Cables. - I løpet av disse 10 årene har NVC levert til store prosjekter: Hainan I, Cometa, Strait of Belle Isle (SOBI) og Maritime Link

 

- Full kontroll av denne produksjonsenheten vil ytterligere støtte Nexans utvikling for å møte det voksende kraft sjøkabelmarkedet, avslutter Dirk Steinbrink, Senior Executive Vice President, High Voltage and Underwater Cable Business Group.

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Communication
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans tilfører verden energi gjennom et omfattende utvalg av kabler og kablingsløsninger som gir økt ytelse for kunder over hele verden. Nexans' ansatte bruker en tilnærming som er basert på partnersamarbeid, og som støtter kunder innenfor fire sentrale forretningsområder: kraftoverføring og -distribusjon (sjø og land), kraftressurser (olje og gass, gruvedrift og fornybar energi), transport (veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport) og bygg (næringsbygg, boliger og datasentre). Nexans' strategi er basert på løpende innovasjon innenfor produkter, løsninger og tjenester, personalutvikling, kundeopplæring og lansering av trygge industriprosesser med minst mulig miljøpåvirkning. I 2013 opprettet Nexans – som første kabelaktør – en stiftelse for å iverksette bærekraftige tiltak som gir underprivilegerte lokalsamfunn over hele verden tilgang til kraft. Nexans er et aktivt medlem av Europacable, en europeisk Association of Wire & Cable produsenter, og har signert på Europacable Industry Charter. Charteret uttrykker medlemmenes engasjement for prinsipper og mål for utvikling av etiske, bærekraftige og høykvalitets kabler. Vi driver kommersiell virksomhet over hele verden, har produksjon i 40 land, sysselsetter nærmere 26 000 medarbeidere og hadde en omsetning på 5,8 milliarder euro i 2016. Selskapet er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger på:

www.nexans.com