Nexans feirer 40-årsjubileum for Skagerrak-forbindelsen

Med fire masseimpregnerte HVDC-kabler fra Nexans har kraftforbindelsen mellom Danmark og Norge en kapasitet på til sammen 1 700 megawatt, med åpning for mer fornybar energi.

Paris, 30. mars 2017 – I flere tiår har masseimpregnerte (MI) høyspente likestrømskabler (HVDC) vært den foretrukne løsningen for undersjøisk kraftoverføring over lange avstander. I år feirer Nexans, et verdensledende selskap innen kabelindustri, at det er 40 år siden selskapets første HVDC MI-kabler ble satt i kommersiell drift i Skagerrak-forbindelsen mellom Danmark og Norge. I 1977 tok man med Skagerrak-forbindelsen, som eies og drives av Energinet.dk i Danmark og Statnett SF i Norge, for første gang i bruk høyspentkabler til undersjøisk overføring over så store avstander (130 kilometer) på 550 meters dyp.

Nexans celebrates 40 years since commissioning of the Skagerrak interconnector submarine linkSkagerrak-forbindelsen gjør det mulig å inkludere mer fornybar energi i kraftmiksen og gjøre mer effektiv bruk av strømmen ved å koble det norske kraftnettet, som i stor grad er basert på vannkraft, til det danske nettet, som i hovedsak er basert på varme- og vindkraft. Når de etter 40 år fortsatt er i drift, har Skagerrak-forbindelsens HVDC MI-kabelsystemer fra Nexans i aller høyeste grad demonstrert hvor pålitelige og holdbare de er.

Nexans' HVDC MI-kabler til Skagerrak 1 og 2 har en spenning på 250 kilovolt, og hver kabel har en effekt på 250 megawatt (MW). Etter hvert som etterspørselen etter kraft mellom de to landene har økt, har man utvidet kapasiteten for kraftoverføring. Dagens fire kabler har en samlet effekt på 1 700 MW, noe som tilsvarer kraftbehovet til nesten 25 000 gjennomsnittlige skandinaviske husholdninger.

HVDC MI-kabler fra Nexans brukes til kraftforbindelser over hele verden, blant annet Skagerrak-forbindelsen, Fenno-Skan (Sverige og Finland) og EstLink2 (Estland og Finland). De brukes også til de nye HVDC-forbindelsene mellom Italia og Montenegro (Mon.Ita), Norge og Tyskland (NordLink) samt Norge og Storbritannia (NSL).

- Gjennom flere tiår med forskning på og utvikling av design, materialer, testing, produksjonsprosesser og installasjonsteknologi har Nexans klart å skyve grensene for spenningsnivåer, kraftoverføringskapasitet og installasjonsdybde for MI-kabelsystemer. Pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter knyttet til MI-kabelsystemer fokuserer på enda høyere spenningsnivåer og økt overføringskapasitet. Dette vil gi nye muligheter for masseoverføring av store mengder elektrisk kraft over lange avstander, sier Technical Director Vegar Syrtveit Larsen i Nexans Norway. Vi er stolte over at Nexans per i dag har over 2 600 kilometer med MI-kabler i drift, og med de nye forbindelsene vil dette tallet nesten dobles innen utgangen av 2021.

Relaterte dokumenter

Din kontakt

Trude Larstad, Kommunikasjonsdirektør Telefon 936 67 742
trude.larstad@nexans.com

Om Nexans

Nexans tilfører verden energi gjennom et omfattende utvalg av kabler og kablingsløsninger som gir økt ytelse for kunder over hele verden. Nexans' ansatte bruker en tilnærming som er basert på partnersamarbeid, og som støtter kunder innenfor fire sentrale forretningsområder: kraftoverføring og -distribusjon (sjø og land), kraftressurser (olje og gass, gruvedrift og fornybar energi), transport (veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport) og bygg (næringsbygg, boliger og datasentre). Nexans' strategi er basert på løpende innovasjon innenfor produkter, løsninger og tjenester, personalutvikling, kundeopplæring og lansering av trygge industriprosesser med minst mulig miljøpåvirkning. I 2013 opprettet Nexans – som første kabelaktør – en stiftelse for å iverksette bærekraftige tiltak som gir underprivilegerte lokalsamfunn over hele verden tilgang til kraft. Nexans er et aktivt medlem av Europacable, en europeisk Association of Wire & Cable produsenter, og har signert på Europacable Industry Charter. Charteret uttrykker medlemmenes engasjement for prinsipper og mål for utvikling av etiske, bærekraftige og høykvalitets kabler. Vi driver kommersiell virksomhet over hele verden, har produksjon i 40 land, sysselsetter nærmere 26 000 medarbeidere og hadde en omsetning på 5,8 milliarder euro i 2016. Selskapet er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger på:

www.nexans.com