Nexans’ høyspentkabler skal koble ScottishPower Renewables’ 714 MW vindpark til land

Offshore-vindparken East Anglia ONE vil forsyne en halv million husstander i Storbritannia med strøm og skape sysselsetting i regionen.

Oslo, 18. januar 2017. ScottishPower Renewables har valgt Nexans’ sjøkabler til overføring av kraft fra den nye 714 MW offshore-vindparken East Anglia ONE til land. Nexans skal levere og installere to 85 km sjøkabler med tre ledere og integrert fiberoptikk samt tilbehør til vindparken i Nordsjøen. Kontrakten er verdt over 180 millioner euro. Nexans’ HV cables to connect ScottishPower Renewables’ 714 MW wind farm to shore

Den nye vindparken, som etter planen skal stå ferdig i 2020, vil bestå av 102 vindturbiner med kapasitet til å forsyne rundt 500 000 husstander med strøm. Hele prosjektet har en verdi på nesten 3 milliarder euro. East Anglia ONE vil styrke East Anglia-regionen og skape flere tusen jobber for faglærte.

Nexans skal typeteste, produsere og deretter installere høyspentkabler og tilbehør på det 300 km2 store området. Turnkey-kontrakten omfatter en undersøkelse før installering og kabelbeskyttelse i form av nedgraving. Kabelleveransene vil begynne sommeren 2018.

Nexans bruker DeepOcean som underleverandør på transport og installering. Dette omfatter all installeringsaktivitet til sjøs, blant annet kryssing og kabelbeskyttelse.

Jonathan Cole, Managing Director of Offshore Wind hos ScottishPower Renewables, sier: "Både Nexans og DeepOcean har omfattende erfaring fra levering og installering av kabler til vindkraftprosjekter offshore i Storbritannia. DeepOcean har i det siste blitt tildelt en rekke store kontrakter. En positiv effekt av denne kontrakten er at man i Darlington vil fortsette å skape jobber som krever høy kompetanse. Forhåpentligvis vil dette også føre til ytterligere rekrutterings- og opplæringsmuligheter i regionen. 
Dette er et viktig år for East Anglia ONE-prosjektet. Vi er nå i gang med forberedelsene til det innledende arbeidet på land, og vi er kommet langt i planleggingen av arbeidet offshore, som skal settes i gang i 2018. Vi skal levere bransjeledende nivåer av britisk innhold. I tillegg er dette den mest kostnadseffektive vindparken som noen gang er bygd. Vi håper at britiske aktører vil bli tildelt flere store kontrakter i nær fremtid, og at det vil føre til enda flere jobber og mer investering i Great Yarmouth, Lowestoft, Hull, Belfast og Darlington."

Vincent Dessale, Executive Vice President Subsea Energy System Business Line i Nexans, sier: "Vi ser frem til å bidra til et svært spennende prosjekt som vil fremme utviklingen i East Anglia. Vår erfaring fra andre offshore-vindparkprosjekter i Storbritannia i senere tid, for eksempel Hywind og Beatrice, gjør oss til en ideell samarbeidspartner for ScottishPower Renewables på East Anglia ONE-prosjektet." 

Morten Langnes, Sales Manager Submarine High Voltage Power Cables hos Nexans, legger til: "East Anglia ONE-prosjektet vil skape tusenvis av arbeidsplasser i regionen og hos leverandører i Storbritannia. Vi ønsker å bidra til både bærekraftig energi og den lokale økonomien."

ScottishPower Renewables har også så vidt begynt å planlegge to større vindparker i samme region: East Anglia TWO og East Anglia THREE.

Relaterte dokumenter

Din kontakt

Trude Larstad, Kommunikasjonsdirektør Telefon 936 67 742
trude.larstad@nexans.com

Om Nexans

Nexans tilfører verden energi gjennom et omfattende utvalg av kabler og kablingsløsninger som gir økt ytelse for kunder over hele verden. Nexans' ansatte bruker en tilnærming som er basert på partnersamarbeid, og som støtter kunder innenfor fire sentrale forretningsområder: kraftoverføring og -distribusjon (sjø og land), kraftressurser (olje og gass, gruvedrift og fornybar energi), transport (veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport) og bygg (næringsbygg, boliger og datasentre). Nexans' strategi er basert på løpende innovasjon innenfor produkter, løsninger og tjenester, personalutvikling, kundeopplæring og lansering av trygge industriprosesser med minst mulig miljøpåvirkning. I 2013 opprettet Nexans – som første kabelaktør – en stiftelse for å iverksette bærekraftige tiltak som gir underprivilegerte lokalsamfunn over hele verden tilgang til kraft. Nexans er et aktivt medlem av Europacable, en europeisk Association of Wire & Cable produsenter, og har signert på Europacable Industry Charter. Charteret uttrykker medlemmenes engasjement for prinsipper og mål for utvikling av etiske, bærekraftige og høykvalitets kabler. Vi driver kommersiell virksomhet over hele verden, har produksjon i 40 land, sysselsetter nærmere 26 000 medarbeidere og hadde en omsetning på 5,8 milliarder euro i 2016. Selskapet er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger på:

www.nexans.com