DONG velger sjøkabler fra Nexans som forbindelse til offshore-vindparken Hornsea Project One

En bestilling på 139 km med trefaset 34 kV-sjøkabel for array-kabling til den første byggefasen av den 1,2 gigawatt store vindparken.

Paris, 14. desember 2016 – Det danske selskapet DONG Energy Wind Power A/S har skrevet kontrakt med Nexans om levering og terminering av totalt 139 km trefaset sjøkabel til den første av tre byggefaser i vindparken Hornsea Project One utenfor kysten av Yorkshire. Nyeste generasjon 34 kV kabler blir benyttet til å forbinde totalt 58 vindturbiner og til å koble dem til transformatorstasjonen offshore. Bygging av vindparken ble påbegynt i januar, og første fase forventes å være i drift i løpet av cirka tre år og klar til å produsere 406 MW (1,2 GW for alle tre byggefasene). Levering og terminering av Nexans-kabelen starter våren 2018, og skal være avsluttet rundt ett år senere.

Spesielle egenskaper ved vindparken, som blir reist fra en dybde på 20 til 40 meter, er størrelsen og avstanden til kysten, i tillegg til produksjonen. Det blir den største offshore-vindparken i verden, og den kan møte de årlige energibehovene til godt over en million husstander. Parken ligger omtrent 120 km utenfor kysten av England. For første gang i et slikt prosjekt kommer teamene fra Nexans til å bo ombord på et forsyningsskip i nærheten av prosjektet og jobbe i tilpassede skift slik at de ikke må reise den lange veien hver dag.

DONG har allerede brukt kabler fra Nexans til flere andre offshore-vindparker. Sjøkabler fra Nexans anlegg i Hannover er allerede i drift i vindparkene Anholt (Danmark), West of Duddon Sands og Westermost Rough (Storbritannia) samt mange andre steder. Det langsiktige forretningsforholdet ble konsolidert høsten 2014 med signeringen av en ny rammeavtale for offshore array-kabling. Levering av kabler og tilbehør samt installasjon til Hornsea Project One er et avrop fra denne rammeavtalen. I tillegg kommer teamene fra Nexans til å installere internkablene i alle tre transformatorstasjonene for Hornsea Project One på verftene.

 

plan

Hornsea Project One-vindparken på 1,2 GW kommer til å dekke et område på størrelse med Köln i Tyskland, og kommer til å produsere nok energi til godt over enn én million husstander. (Bilde: DONG)

cable

34 kV-kabelen for middels spenning for vindparken Hornsea Project One inneholder optiske fibre for kommunikasjon samt tre energikabler. (Bilde: Nexans)

Relaterte dokumenter

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans tilfører verden energi gjennom et omfattende utvalg av kabler og kablingsløsninger som gir økt ytelse for kunder over hele verden. Nexans' ansatte bruker en tilnærming som er basert på partnersamarbeid, og som støtter kunder innenfor fire sentrale forretningsområder: kraftoverføring og -distribusjon (sjø og land), kraftressurser (olje og gass, gruvedrift og fornybar energi), transport (veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport) og bygg (næringsbygg, boliger og datasentre). Nexans' strategi er basert på løpende innovasjon innenfor produkter, løsninger og tjenester, personalutvikling, kundeopplæring og lansering av trygge industriprosesser med minst mulig miljøpåvirkning. I 2013 opprettet Nexans – som første kabelaktør – en stiftelse for å iverksette bærekraftige tiltak som gir underprivilegerte lokalsamfunn over hele verden tilgang til kraft. Nexans er et aktivt medlem av Europacable, en europeisk Association of Wire & Cable produsenter, og har signert på Europacable Industry Charter. Charteret uttrykker medlemmenes engasjement for prinsipper og mål for utvikling av etiske, bærekraftige og høykvalitets kabler. Vi driver kommersiell virksomhet over hele verden, har produksjon i 40 land, sysselsetter nærmere 26 000 medarbeidere og hadde en omsetning på 5,8 milliarder euro i 2016. Selskapet er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger på:

www.nexans.com

Om DONG Energy

DONG Energy er en av de ledende energikonsernene i Nord-Europa. Vår virksomhet er basert på oppkjøp, produksjon, distribusjon og handel med energi og relaterte produkter. DONG Energy har hovedkontor i Danmark og har rundt 6500 medarbeidere, hvorav over 600 er i Storbritannia. I 2014 hadde konsernet 67 milliarder danske kroner (9,0 milliarder euro) i omsetning. Du finner mer informasjon på:

http://www.dongenergy.co.uk/