Nexans' nye kabelleggingsfartøy gir verden mer ren energi

  • Nytt kabelleggingsskipNexans ønsker å legge til rette for overgangen til ren energi og utviklingen av internasjonale nett, og bygger nå et nytt fartøy for legging av undersjøisk høyspentkabel (HV-kabel).

  • Det topp moderne skipet vil sørge for sikker og effektiv transport og legging av kabelsystemer verden over.

  • Fartøyet bygges som en del av Nexans' nylig kunngjorte satsing, som går ut på å styrke produksjons- og installasjonssiden av selskapet for å møte den økende etterspørselen etter HV-kabelsystemer, med særlig fokus på kabelforbindelser og vindparkprosjekter offshore.

Paris La Défense, 28. august 2017Etter hvert som energietterspørselen øker globalt, blir behovet for ren energi stadig mer påtrengende. Bekymringene over klimaendringene blir stadig større, og overgangen til fornybar energi har nå øverste prioritet på den internasjonale agendaen. Det er i dag slik at landene ikke bare utvikler sine egne strategier for fornybar energi, men også samarbeider med andre land for å oppnå bedre utnyttelse av ressursene gjennom en felles infrastruktur, både på land og offshore. Som et tiltak for å fremme dette paradigmeskiftet innen global energiproduksjon og -distribusjon, der ren energi blir stadig viktigere, kan Nexans nå med stolthet kunngjøre at byggingen av et nytt kabelleggingsfartøy for undersjøiske HV-kabelsystemer har startet.

Nexans' New Cable-Laying Vessel to Bring More Clean Energy to the World

- Byggingen av det nye kabelleggingsfartøyet er en viktig milepæl i vårt arbeid for renere energi, sier Arnaud Poupart-Lafarge, CEO i Nexans. - Nexans har i flere tiår arbeidet for å fremme overgangen til fornybar energi og en mer bærekraftig utvikling. I dette neste, spennende kapitlet av vår jakt etter å oppfylle kundenes forventninger vil det nye fartøyets topp moderne teknologi gjøre Nexans i stand til å hjelpe land verden over med å nyttiggjøre seg det ubegrensede potensialet som fornybar energi utgjør.

Topp moderne fartøy for legging av sjøkabler

Nexans' nye fartøy bygges av ULJANIK Group, et kroatisk skipsverft med over 160 års erfaring innen bygging av alle skipstyper, og er med sin store kapasitet utviklet for verdensomspennende legging av store volumer HVDC- og HVAC-kabelsystemer, også under svært krevende værforhold. Fartøyet betjener hele Nexans’ undersjøiske portefølje og har en svingskive med en kapasitet på 10 000 tonn.

Det nye fartøyet, som er designet av konsulentfirmaet Skipsteknisk AS, bygger videre på Nexans' nesten 100 år lange fartstid innen legging av sjøkabler. Det har et robust fremdrifts- og posisjoneringssystem, og tilfredsstiller IMO-klasse 3. Leggeutstyret gjør fartøyet i stand til å utføre krevende legging av fleksible produkter i både grunne og dype farvann. Muligheten for flere driftsmoduser, inkludert bundling av kabler som er innrettet mot ny og fremtidig teknologi innen HVDC-kabler, er blant fartøyets mange eksepsjonelle egenskaper.
- Sammen med vårt legendariske fartøy C/S Nexans Skagerrak vil det nye skipet styrke Nexans' posisjon som en ledende aktør på markedet for legging av undersjøisk HV-kabel, kommenterer Dirk Steinbrink, Senior Executive Vice President for High Voltage and Underwater Cable Business Group hos Nexans. - Med sin avanserte teknologi og imponerende kapasitet og sine omfattende kabelleggingsmuligheter kommer dette fartøyet til å bli en strategisk nøkkelressurs for Nexans.

Fartøyet er spesialkonstruert med sikte på redusert miljøpåvirkning, i tråd med Nexans' CSR-policy og selskapets ønske om å bidra til en bærekraftig utvikling. Videre oppfyller skipet de nyeste kravene til sikkerhet for mannskap og fartøy, i samsvar med de strengeste internasjonale sikkerhetsstandardene.

Kabelleggingsfartøyet ventes å bli levert og settes i drift innen tredje kvartal av 2020.

Relaterte dokumenter

Din kontakt

Trude Larstad, Kommunikasjonsdirektør Telefon 936 67 742
trude.larstad@nexans.com

Om Nexans

Nexans tilfører verden energi gjennom et omfattende utvalg av kabler og kablingsløsninger som gir økt ytelse for kunder over hele verden. Nexans' ansatte bruker en tilnærming som er basert på partnersamarbeid, og som støtter kunder innenfor fire sentrale forretningsområder: kraftoverføring og -distribusjon (sjø og land), kraftressurser (olje og gass, gruvedrift og fornybar energi), transport (veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport) og bygg (næringsbygg, boliger og datasentre). Nexans' strategi er basert på løpende innovasjon innenfor produkter, løsninger og tjenester, personalutvikling, kundeopplæring og lansering av trygge industriprosesser med minst mulig miljøpåvirkning. I 2013 opprettet Nexans – som første kabelaktør – en stiftelse for å iverksette bærekraftige tiltak som gir underprivilegerte lokalsamfunn over hele verden tilgang til kraft. Nexans er et aktivt medlem av Europacable, en europeisk Association of Wire & Cable produsenter, og har signert på Europacable Industry Charter. Charteret uttrykker medlemmenes engasjement for prinsipper og mål for utvikling av etiske, bærekraftige og høykvalitets kabler. Vi driver kommersiell virksomhet over hele verden, har produksjon i 40 land, sysselsetter nærmere 26 000 medarbeidere og hadde en omsetning på 5,8 milliarder euro i 2016. Selskapet er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger på:

www.nexans.com

Om ULJANIK

ULJANIK Group har to nye skipsverft, lokalisert i Pula og Rijeka. Gruppen har erfaring med design og bygging av mange typer fartøy, eksempelvis: offshore-fartøy, oppjekkbare plattformer, selvdrevne mudringsfartøy av kutte-suge-typen og mudringsfartøy med slept sugetrakt, fartøy for transport av buskap, flerbruksfartøyer, fiskebåter, ro-pax-fartøy, ro-ro-fartøy, fartøy for transport av kjøretøy, passasjerskip, cruiseferger, jernbaneferger, kjøleskip, vogntogskip, containerskip, bulkskip med eget losseutstyr, vanlige bulkskip, fartøy for transport av flytende last (kjemikalieskip, produktskip, asfalttankere, tankskip, LPG-lektere, olje-/asfalttanklektere). Selskapets fokus på bygging av skreddersydde skip, med de spesielle produksjons- og kundekrav dette innebærer, har gitt ULJANIK Group et meget godt omdømme hos shippingselskaper og i det maritime miljøet verden over. Du finner mer informasjon på:

www.uljanik.hr