Umbilicals fra Nexans skaper viktig undersjøisk forbindelse for BP og DEA i Egypts West Nile Delta-prosjekt

Nexans forlenger det vellykkede samarbeidet med BP – selskapet er tildelt en større kontrakt om levering av ca. 100 km umbilicals til den neste fasen i West Nile Delta-prosjektet.

Paris, 13. september  2016 - BP Exploration (Delta) Limited, Storbritannia, har bestilt ca.100 km med statiske umbilicals og tilhørende utstyr fra Nexans til den neste fasen i West Nile Delta-prosjektet. Gjennom denne kontrakten vil Nexans bistå BP og partneren DEA (Deutsche Erdoel AG) i utviklingen av gasskondensatfeltene Giza, Fayoum og Raven og med fremtidige oppdagede og uoppdagede ressurser i BPs og DEAs konsesjoner, som ligger mellom 65 og 85 km utenfor kysten av Alexandria nord i Egypt.

Nexans umbilicals to make essential subsea connection for BP and DEA in Egypt’s West Nile Delta project De elektriske kablene vil bli produsert på Nexans’ fabrikk på Rognan, mens umbilicals vil bli utviklet, produsert og testet på Nexans’ spesialfabrikk i Halden. Leveransen vil finne sted i 2018.

BP og Nexans samarbeider allerede på fase 1 i West Nile Delta-prosjektet. I 2014 ble Nexans tildelt kontrakten om levering av 48 km med statiske umbilicals til Taurus Libra- utbyggingen.

Winifred Patricia Johansen, Business Development Manager for Afrika og kundeansvarlig for BP High Voltage & Underwater Cable Business Group i Nexans, sier: - Denne viktige kontrakten er et uttrykk for den vedvarende innsatsen vi legger ned for å være en konkurransedyktig markedsleder. Vi har bygd opp et effektivt og produktivt samarbeid med BP gjennom mange prosjekter, og det viser hvor stor tillit BP har til Nexans. Prosjektet er det nest største BP-prosjektet Nexans ble tildelt i år, noe som fremhever vårt langvarige forhold samt vår ekspertise og evne til å utvikle konkurransedyktige løsninger i et utfordrende marked.

Relaterte dokumenter

Din kontakt

Trude Larstad, Kommunikasjonsdirektør Telefon 936 67 742
trude.larstad@nexans.com

Om Nexans

Nexans tilfører verden energi gjennom et omfattende utvalg av kabler og kablingsløsninger som gir økt ytelse for kunder over hele verden. Nexans' ansatte bruker en tilnærming som er basert på partnersamarbeid, og som støtter kunder innenfor fire sentrale forretningsområder: kraftoverføring og -distribusjon (sjø og land), kraftressurser (olje og gass, gruvedrift og fornybar energi), transport (veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport) og bygg (næringsbygg, boliger og datasentre). Nexans' strategi er basert på løpende innovasjon innenfor produkter, løsninger og tjenester, personalutvikling, kundeopplæring og lansering av trygge industriprosesser med minst mulig miljøpåvirkning. I 2013 opprettet Nexans – som første kabelaktør – en stiftelse for å iverksette bærekraftige tiltak som gir underprivilegerte lokalsamfunn over hele verden tilgang til kraft. Nexans er et aktivt medlem av Europacable, en europeisk Association of Wire & Cable produsenter, og har signert på Europacable Industry Charter. Charteret uttrykker medlemmenes engasjement for prinsipper og mål for utvikling av etiske, bærekraftige og høykvalitets kabler. Vi driver kommersiell virksomhet over hele verden, har produksjon i 40 land, sysselsetter nærmere 26 000 medarbeidere og hadde en omsetning på 5,8 milliarder euro i 2016. Selskapet er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger på:

www.nexans.com