Nye brannkrav til kabler - CPR

Vi vil gjerne informere om følgende: Fredag 10. juni 2016 ble standard EN 50575:2014 publisert i EUs offisielle journal (OJEU C 209/14 of 10.6.2016), med umiddelbar virkning, inkludert tillegg EN 50575:2014/A1:2016.

Ny CPR 10.06.16Dette betyr at CPR (Construction Products Regulation) og dermed nye brannkrav for kabler (nærmere bestem kraft-/installasjonskabel, kontrollkabel og kommunikasjonskabel inkludert fiberkabel) for varig eller fast installasjon i bygg og byggverk nå har trådt i kraft.

Dette kommer etter den første publiseringen i fjor, med tillegget (amendment) som inneholder referanse til lavspenningsdirektivet, og føringer for avgivelse av farlige stoffer, som spesifisert av EU kommisjonen.

Dato for ikrafttredelse er 10. juni 2016. Frem til 1. juli 2017 vil det være en koeksistensperiode, hvor gamle og nye krav lever sammen.

Det forventes at implementering i norsk lov- og regelverk vil skje kommende høst (2016), og at det vil komme informasjon om overgangsordning for det norske markedet.
Følg med på våre websider for oppdateringer med hensyn til til CPR!

Din kontakt

Jan Erik Nilsen Telefon +4797161031
jan_erik.nilsen@nexans.com