Video: Nexans brings energy to life

På 3 1/2 minutt kan du få innblikk i hvordan Nexans "brings energy to life" og er i endring for å kunne levere løsninger for utfordringene som ligger foran oss.

Våre løsninger er med på å bygge en mer bærekraftig verden for alle.

Nexans brings energy to life.