Klasser i Norge

For Norges del vil myndighetene i all hovedsak spesifisere krav om klasse Eca og klasse Dca s2d2a2.

Eca omfatter typisk standard PVC kabel som PR, PN, PFXP, PFSP.

Dca s2d2a2 omfatter typisk produkter som tidligere ble kalt halogenfrie produkter. Det vil si IFLI, IX, IFXI, IFSI, IFSI-EMC.

Hvilke kabler som kan brukes, og i hvilke typer bygg, vil fremgå av oppdaterte regelverk og standarder.

CPR - klasser i Norge