Alt du behøver å vite om CPR

EU’s CPR-krav for kabler trådte i kraft 10. juni 2016. Ca. ett år senere, dvs. 1. juli 2017 er overgangstiden forbi. Nexans har gjennom mange år forberedt seg på de nye kravene, som innebærer sikrere kabler, tydligere merking og en enhetlig brannklassifisering. Her har vi samlet alt du behøver å vite om de nye brannklassene og tilhørende krav.

Hva er egentlig CPR?

Hva er egentlig CPR

I 2011 ble det publisert en ny felles EU-ordning for CE-merking av kabler. Denne blir obligatorisk fra og med 1. juli 2017. Den nye forordningen omfatter testmetoder og brannklassifisering av kabler for varig og fast installasjon, brukt i bygninger.

CPR-klassifisering

CPR - klasser i Norge - blokkbanner

Den nye klassifiseringsskalaen går fra A til F, der F ikke setter noen krav (brennbart materiale), mens A i den andre enden av skalaen innebærer den beste beskyttelsen og tilsvarer brannegenskaper til en murstein (ubrennbart).  Eca i den nye skalaen er identisk med det gamle, norske minimumskravet IEC 60332-1-2.