Smartere nett

Løsninger og tjenester for å hjelpe deg med å ta i bruk et smartere nett

Den økte kapasiteten for kraftproduksjon har ført til overbelastning på eksisterende infrastruktur, som i mange tilfeller stammer fra 50- og 60-tallet.
Nexans ønsker å støtte sine kunder i arbeidet med å implementere de tre faktorene i kraftvirksomheten,
netteffektivitet, strømpålitelighet og miljøpåvirkning, på en mest mulig kostnadseffektiv måte.