Pga. bug i versjon 1.9 fungerer ikke oppdateringsfunksjonen. For å installere versjon 1.10 må gammel versjon avinstalleres, deretter siste versjon (1.10) installeres på nytt.

Beregningsprogram (gjeldende versjon 1.10) for varmekabler og varmekabelmatter.

Med NexCalc versjonen kan du :

 • Jobbe med flere prosjekter samtidig
 • Jobbe online med nettversjonen eller
 • Laste ned applikasjonen og jobbe offline samt lagre prosjektene på PC-en
 • Gjøre beregninger varmekabelmatter i tillegg til varmekabler
 • Enkelt forme rom og hindringer, uten å angi koordinater manuelt 


Med nytt brukergrensesnitt er det enkelt å bruke NexCalc:

 1. Velg prosjekttype og angi anleggsdata (adresser, installatørnavn, osv.)
 2. Oppgi/definer fysiske data (romstørrelse, romtype, gulvtype, varmebehov).
 3. Velg ønsket produktfamilie/produkttype (f.eks. TKXP/2R 10W/m)
 4. Kontroller/vurder resultatene. Gjør eventuelle endringer ved hjelp av ”Manuelt produktvalg”.
 5. Skriv ut rapport og lagre prosjekt hvis ønskelig (i *.ncp format).


Prosjekttyper i NexCalc:

 • Gulvvarme 
 • Snø og issmelting (areal) 
 • Snø og issmelting (trapper)  
 • Frostsikring av takrenner og nedløp  
 • Frostsikring av rør

NexCalc knapp: Åpne i nettleser

Nexcalc knapp installere

Nexcalc knapp brukerveiledning