Jordoppvarming

Frostsikring - JordoppvarmingKaldt klima
Klimaet i Norge er forholdsvis kald store deler av året. Dette gir begrensninger i forhold til bruk av idrettsbaner og jordbruksarealer som drivhus, formeringsbed og lignende. Ved å installere varmekabler i jorden kan man forlenge sesongen betraktelig. Varmekabler fra Nexans er installert i både drivhus og fotballarenaer rundt om i Norge.

Dimensjonering
For jordoppvarming i drivhus, formeringsbed o.l. trenges ca. 5 W/m² pr. grad man ønsker å heve temperaturen i jorden. For eksempel hvis jordtemperaturen skal heves ca. 15°C trenges 15 x 5 = 75 W/m². For jordoppvarming i idrettsanlegg brukes ofte 60 - 90 W/m².

Montering
Plassering av varmekabelen og monteringsmåte bestemmes i hvert enkelt tilfelle. I de fleste tilfellene legges varmekabelen ut i forbindelse med graving, og ved installasjoner i fotballbaner kan varmekabelen pløyes ned i eksisterende dekke med spesialplog. Ved utlegging av store varmekabellengder er det viktig å sikre at kabelen ikke blir utsatt for store strekkrefter.