Takrenner og nedløp

Takrenner, tak og nedløpTakrenner og nedløp
Varmekabler er svært velegnet til å sikre snø- og isfrie takrenner og nedløp. De forhindrer dannelse av snø- og isklumper som kan være farlige hvis de skulle treffe en person når de faller ned fra taket. Frostsikring av takrenner og nedløp er derfor et spørsmål om sikkerhet i forhold til personer som oppholder seg på bakken under. I tillegg unngår du ødelagte tak, takrenner og nedløp etter frostspreng.

Tak utstikk / takskjegg
Det er i enkelte tilfeller med ”varme” tak nødvendig å montere varmekabel på selve takoverflaten i en sone ytterst på takskjegget for å hindre at smeltevann fryser igjen på vei ut i takrennen. Metereffekten på kabelen bør i slike tilfeller ligge i området 16-18 W/m, og det er tilstrekkelig å installere rundt 100W/kvm.

Planlegging og dimensjonering
Serieresistive varmekabler vil, som regel, legges i en sløyfe (”frem-og-tilbake”) i en takrenne, slik at metereffekt på varmekabelen må være halvparten av den planlagte metereffekten for takrenneanlegget. Høyeste tillatte installert effekt i en takrenne er bl.a. avhengig av hvilket materiale takrennen er laget av.

Selvbegrensende varmekabel tilpasser varmeavgivelsen til omgivelsene i forhold til temperaturen, noe som betyr at kabelen avgir høy effekt når den er dekket av snø eller is. Ettersom snø eller is smelter bort vil kabelen regulere effekten ned, og dersom temperaturen stiger enda mer vil kabelen redusere effekten ytterligere. Merk likevel at en selvregulerende varmekabel aldri “slår seg av”, og at en styrings- eller utkoblingsmulighet nesten alltid er nødvendig.

Ved bruk av selvbegrensende varmekabler er det ikke nødvendig med noen beregninger. Den eneste forholdsregelen er at de angitte maksimale lengder for den aktuelle kabelen ikke overstiges.

Montering
Varmekabelen kan ligge løst i takrennen eller posisjoneres ved hjelp av spesielle avstandsklammer i plast og henger fritt i nedløpet (til munning eller ned til frostfri dybde). Varmekabelen strekkavlastes i toppen med spesialtilpasset opphengskrok. På tak må innfesting gjøres med utstyr tilpasset det aktuelle taket. På papptekkede tak kan kabelen limes til takpappen (asfaltlim eller tilsvarende), men da skal metereffekten ikke overstige 18 W/m.

Termostatstyring
Med en takrennetermostat som styrer varmekablene, får man i tillegg en energieffektiv løsning. Takrennetermostaten sørger for at varmen kun står på når fukt og temperatur tilsier at is kan dannes. Dermed unngår man unødvendig bruk av energi.

Varmekabelen styres helst av en vanntett lufttermostat montert på bygningens skyggeside. Ved varme tak, hvor f.eks. loftet får plussgrader på grunn av dårlig isolasjon i taket, kan en termostat på loftet være hensiktsmessig. Denne bør koble inn varmekabelanlegget når loftstemperaturen blir så høy at snø på taket begynner å smelte.