Tak

Snøsmelting takTradisjonelt har privatboliger i Norge skrånende tak, og det har hoved-
sakelig vært nærings- og industribygg som har hatt flate tak. Flate, eller nesten flate, tak har imidlertid blitt mer og mer vanlig også på privatboliger og hytter, og selv om disse dimensjoneres for snølast kan det være både komfortabelt og hensiktsmessig å fjerne snøen ved hjelp av varmekabler. Dette er spesielt relevant i tak som er tekket med folie,
og som ikke er beregnet for at snø måkes bort (grunnet fare for skade på folien).

For snøsmelting på flate tak anbefales en flateeffekt på ca 200W/kvm,
og kabel som brukes bør yte maksimalt 20W/m.

Innfesting på flate tak kan være ved hjelp av asfaltlim eller lignende, leggebånd eller inntekking. Ved inntekking bør det, som en del av styringssystemet og når det brukes ohmsk varmekabel, monteres en føler i direkte kontakt med varmekabelen som brukes av styringssystemet til temperaturbegrensning.

Nexans tilbyr flere produkter som passer godt for snøsmeltingsanlegg på flate tak.

TKXP / TXLP metervare

Metervare (også kalt trommelvare eller én-leder) egner seg godt for snøsmelting på flate tak. Ettersom kabelen bør forlegges slik at ”enden” på kabelen kommer tilbake til startpunktet for installasjonen, kreves en viss planlegging. Varmekabelanlegg som bruker metervare bør beregnes av en person med erfaring med slike anlegg.

DEFROST PIPE selvregulerende varmekabel

DEFROST PIPE er en familie med selvregulerende varmekabler. En stor fordel med selvregulerende varmekabler er at de aldri vil overopphetes, samtidig som de avgir høyere effekt når det trengs, altså når de er dekket av snø. Varianten som heter DEFROST PIPE 20 yter 20W/m ved 10 grader Celsius, og vil passe godt til denne type anlegg. Anbefalt avstand mellom kabelstrengene er ca 10cm. Ved større avstander kan man risikere at varmeavgivelsen til kabelen avtar før snøen mellom strengene har smeltet. Ved bruk av selvregulerende varmekabler må tilførselskursen (strømforsyningen) dimensjoneres med hensyn til startstrømmen som kan oppstå i slike varmekabler. Slike anlegg bør beregnes av en person med erfaring med slike anlegg.

TKXP / TXLP varmekabelelementer

TKXP og TXLP varmekabelelementer (17W/m) passer godt til denne type anlegg. Brukt sammen med leggebånd som gir en avstand mellom kabelstrengene på 10cm får man en kvadratmetereffekt på 170W.

 

Snøsmelting tak 2