Byggehøyde maks 30 mm

varmekabler rehab byggh maks 30 mmDersom man har anledning til å heve gulvet med opptil 30 mm, kan vanlige varmekabler med fordel også benyttes til rehabilitering. Fordi kablene monteres i et tynnere sjikt enn ved nybygg, velges kabler med redusert effekt pr. løpemeter.Det forutsettes i alle tilfeller at underlaget er avrettet og stabilt.

MILLIMAT® - den tynneste løsningen for rehabilitering
ILLIMAT® er ideell for rehabilitering pga. sin lave byggehøyde, og kan brukes i alle romtyper. MILLIMAT® er konstruert for inn-støping, som gir en komfortabel, sikker og økonomisk oppvarming. MILLIMAT® har et neglisjerbart magnetfelt og er kun 4,5 mm tykk. Den kan enkelt tilpasses rommets form, og kan installeres direkte i flislim eller støpes inn i en selvavrettende masse.

MILLIMAT/100 er beregnet for oppholdsrom som f.eks. kjøkken, gang, stue etc., og kan installeres på alle typer underlag (også brennbart).

MILLIMAT/150 er beregnet for baderom, WC eller andre rom med høyere effektbehov, og skal monteres på ubrennbart underlag.

TKXP / TXLP NORDIC 10W/m
Passer i rom der gulvet kan heves maksimum 30 mm over eksisterende gulv, og hvor det kreves nøye tilpasning rundt hjørner, sluk, klosettskål o.l.

TKXP / XTREME/ TXLP NORDIC 17W/m
I de tilfeller det er ønskelig med så høy effekt som mulig (rundt 150W/m²), vil bruk av 10W/m medføre svært liten avstand mellom kabelstrengene. Det er i og for seg en kurant installasjon, men ikke nødvendig i gulv som nærmer seg 30 mm tykkelse. Fra ca 130W/m² er det helt greit å bruke varmekabel som avgir 17W/m, også i lavtbyggende varmegulv.

Styring
Lavtbyggende gulv er ideelle for termostatstyring med nattsenking/tidsstyring. Det anbefales bruk av gulvføler i våtrom.