Nexans' løsninger

Høoyspentlab w212

Konstruksjon av sjøkraftkabelsystemer integrerer ulike tekniske fagmiljøer som elektroteknikk, mekanikk, maritime disipliner, undervannsteknologi, hydrologi, sjøbunnsgeologi osv. 

Nexans Norway har kompetanse som dekker alle aspekter relatert til AC og DC sjøkabelsystemer. Våre ingeniører dekker alle stadier av et prosjekt, fra forskning og utvikling, via tilbuds-engineering til produksjon, testing, installasjon og eventuelt vedlikehold.

Nexans sjøkraftkabelsystemer, HVAC/HVDC, er konstruert for å tåle høye mekaniske påkjenninger under utlegging og i drift, spesielt når kabelsystemet skal legges på dypt vann. Strenge krav til pålitelighet forutsetter løsninger som er basert på lang driftserfaring og omfattende uttesting i form av mekaniske og elektriske prøver. Vi leverer komplette løsninger som kombinerer fiber og kraft i en og samme kabel.

I tillegg til konvensjonelle sjøkabelprosjekter leverer Nexans Norway også systemer for transmisjon av kraft og telekommunikasjon til offshore installasjoner. Slike løsninger reduserer behovet for kraftgenerering på plattformen, noe som igjen resulterer i reduksjon av arealbehovet, redusert bemanningsbehov og reduserte CO2-utslipp. Dette konseptet ble første gang benyttet for Troll-plattformen i Nordsjøen i 1995: En 67 km lang 3-leder 52 kV PEX-isolert sjøkabel med et integrert fiberelement.

Høyspentlaboratoriet
Høyspentlaboratoriet møter alle internasjonale krav for elektrisk testing av overføringssystemer, med spenninger opp til 750 kV AC og DC.
Vårt høytestlaboratorium inkluderer en rekke muligheter for kvalifikasjon, verifikasjon og rutinetesting, som: Impulsgenerator, DC generator og AC serielt resonansreaktorsystem, kapasitiv spenningsdeler, trekk- og bendingstestmaskin, dynamisk testing, mekanisk belastningstest og caterpillartest.