Skagerrak-prosjektene

38 år med sikre forbindelser

Skagerrak banner 

MS_references-content_skagerrak1-2-map_w120.jpgProsjektbeskrivelse:

  • De to første Skagerrak-kablene ble lagt i 1976 som det aller første sjøkabelprosjektet mellom land.
  • Pionerprosjektet var grunnlaget for etablering av Nexans’ sjøkabelfabrikk i Halden.
  • I 1993 ble kabel nummer 3 installert. 

Kundens utfordringer:

  • Både Danmark og Norge trenger fortsatt enklere eksport av fornybar energi (særlig vannkraft) som er produsert i Norge, og ønsker i tillegg å stimulere til økt vindkraftproduksjon i Danmark.
  • Det er et økt behov for å kunne utveksle miljøvennlig kraft mellom landene i det felles nordiske kraftmarkedet.

 

Skagerrak-1-2 w120

Nexans' løsninger:

  • Skagerrak 1 og 2 er 250kV systemer, mens Skagerrak 3 er 350 kV. For de tre første kablene går det luftledninger fra Stølen transformatorstasjon ved Vennesla til kysten ved  Kristiansand, så ca 125km sjøkabel til Bulbjerg og videre med luftledninger til Tjele transformatorstasjon sør på Jylland. 
  • Transport og installasjon har for alle 3 kabelprosjektene vært planlagt og utført med C/S Nexans Skagerrak. Beskyttelsesarbeidet ble utført med Nexans’ Capjet-system.