Saudi-Aramco plattform

Safania w510

 

Safania2 w120Prosjektbeskrivelse:

  • Levere høyspente sjøkraftkabler til Saudi Aramcos Safanyia-feltet.

 

Kundens utfordringer:

  • To nye tilknytningsplattformer skulle forsynes med kraft fra land i Saudi-Arabia for å oppgradere anleggene for råoljeproduksjon og kraftforsyning i Den arabiske golfen på Safanyia-feltet. 

 

Safaniya transportation w120

Nexans' løsninger:

  • Nexans leverte 45,6 km 230 kV PEX-isolert sjøkabel med kobbertverrsnitt på 3x630 mm2 samt ett 48 SMFO-element (Single Mode Fibre Optic).
  • Nexans leverte også en 43,8 km 115 kV PEX-kabel med  kobbertverrsnitt på 3x400 mm2, og ett 48 SMFO-element.
  • Sjøkraftkablene ble produsert ved Nexans’ sjøkabelfabrikk i Halden og de  fiberoptiske elementene ble produsert ved Nexans' fabrikk på Rognan.
  • Kablene ble ferdigstilt i januar 2013.