Produkter og løsninger

SFS system

Fiberoptiske kabler uten forsterker

Kabler uten forsterkere (URC-1) leveres med forskjellige armeringer avhengig av installasjonsområde. En kabel kan variere i armeringstype avhengig av forventede påkjenninger. En slik kabel kan produseres med opptil 384 fibre. Den kan installeres ned til 4000 meter dyp og kombineres ofte med forskjellig tilbehør som forankringer, forgreninger og skjøter. Dersom kabelen har passive optiske forsterkere, kan et slikt kabelstrekk være på opptil ca 500 km.

Fiberoptiske kabler med forsterker

ROC-1 er et kabeldesign som inneholder en kobberleder for 3kV kraftforsyning til forsterkere og brukes på lengder opptil ca 3 000 km. ROC-2-designet erstatter ROC-1 og inneholder en Vault-kjerne og en kobberleder for 10kV kraftforsyning til forsterkere. Med ulike armeringspakker kan kabelen installeres ned til 8 000 m og strekkes over 10 000 km. Den installeres sammen med et forsterkersystem. 

Topside-løsninger og landkabler

I tillegg til fiberoptiske sjøkabler, produserer Nexans Norway alle typer kabler for plattformer og landinstallasjoner, både flammehemmende kabler og kabler beregnet på barske forhold.

Tilbehør

Nexans leverer totale løsninger med tilleggsutstyr for å sikre og feste kabler, som plattforminnfesting, kabelforankring, J-rørforsegling, fleksible stålslanger/rør, kabelkveilingsrammer med mer. For kabelnettverk og reparasjoner leverer vi avgreningsenheter, konnektorer som kan benyttes under vann, bokser for passive forsterkere, skjøter for sjøkabel, på plattform topside og på land onshore bruk i tillegg til termineringer for konnektorer som kan benyttes og ODF (Optical Distribution Frame).


Cables Solutions


Sjøkabel forsterkerfri (URC)
Fiberkabel og -komponenter/Fiber sjøkabel og komponenter

Our number one unrepeatered cable, URC-1, is used for systems with lengths up to 500 km in which the optical signal can be a remotely optically pumped special fiber (ROPA).


For a total solution, Nexans provides many accessories to secure and fasten the cables, including hang-offs, cable clamps, J-tube seals, elastomer protection sleeves, flexible steel hose, cable coiling frames, and more. For cable network and repair, we supply branching units, wet-mateable connectors, ROPA boxes, cable joints for submarine, topside and onshore use, and terminations for
wetmateable connectors and optical distribution frames (ODFs).