Nexans' verdier

Nexans har seks verdier som skal ligge til grunn for vårt daglige arbeid. De skal også styrke relasjonene til våre kunder og leverandører og alle andre som gruppen samhandler med. Verdiene er drivere for den enkelte ansatte med tanke på førsteklasses prestasjoner og ambisjonsnivå.

> Vær kundeorientert

Vi har fokus på våre kunder, lytter til dem, søker fullt ut å forstå dem og forutser deres behov. Vi leverer førsteklasses produkter og tjenester til rett tid og bidrar til deres verdiskapning.
 

> Verdsett mennesker

Grunnlaget for vår suksess er mennesker.  Vi er pålitelige, åpne, ærlige og vi respekterer våre kolleger og deres ulikheter.  Vi lever i henhold til Nexans verdier.  Vi forventer  rettferdig behandling, utvikling og muligheter til å utvikle vår kompetanse.
 

> Levér førsteklasses prestasjoner

Gjennom å dele kunnskap, sikre personlig utvikling, kontinuerlige forbedringer, sikkerhet og førsteklasses utførelse  oppnår vi  de beste produkter, prosesser  og tjenester.
 

> Ta initiativ 

Sammen bygger vi en dynamisk kultur som motiverer til proaktivitet, fleksibilitet og innovasjon slik at vi når våre strategiske mål.  Vi forutser og driver endring.
 

> Vis ansvarlighet

Vi viser integritet ved å ta eierskap til det som er forventet av oss og fullt ansvar for våre handlinger.  Vi driver vår virksomhet på en sikker og etisk måte, respekterer miljøet og støtter de samfunn som vi opererer i.
 

> Tenk globalt

Vår virksomhet skal bidra til at gruppens mål nås.  Vi  er åpne og  samarbeider innen og på tvers av hele organisasjonen . Vi oppfordrer til åpenhet, og vi deler informasjon og kunnskap.