DEH-systemet

DEH products

DEH riser-kabel (stigekabel)
Riser-kabelen leverer strøm fra plattformen og ned til sjøbunnen. Den kan konstrueres for ett eller flere systemer og kan inneholde hydrauliske rør og signalkabler. Designet er konstruert, produsert og testet av Nexans.

Armert feeder-kabel (matekabel)
Den armerte feeder-kabelen forbinder DEH riser-kabelen til rørledningen og piggyback-kabelen. Kabelen inneholder to strømledere, hvorav en leder er koblet til rørledningen ved plattform-enden og den andre lederen er koblet til piggyback-kabelen.

DEH Piggyback-kabel
DEH piggyback-kabelen fører strømmen fra plattform-enden og ut til brønnen. Ved brønnen er piggyback-kabelen koblet til rørledningen og strømmen returnerer tilbake til plattform-enden gjennom stålet i rørledningen parallelt med sjøvannet. Piggyback-kabelen er festet tett inntil rørledningen for å oppnå maksimal effekt, og den har et integrert fiberoptisk system for kontinuerlig overvåking langs hele lengden.

Integrert beskyttelsessystem
Det integrerte beskyttelsessystemet omgir piggyback-kabelen og beskytter den mot ytre påkjenninger som for eksempel trålbord og ytre slitasje.