Direkte Elektrisk Oppvarming (DEH)

En unik løsning som krever systemkompetanse