Nexans' verdiøkende løsninger

Dine behov er fokus når Nexans utvikler nye produkter

Transport og oppbevaring  
 Added value solutions
Håndtering  
  Added value solutions
Installasjon

Dine behov:

  • Beskytte kablene mot skader,
    smuss og fukt
  • Optimalisere og forenkle oppbevaring

Dine behov: 

  • Spare tid og krefter
  • Enkel og sikker håndtering

Dine behov

  • Redusere avfall
  • Rask og enkel installasjon
  • Lavere miljøpåvirkning

Transport og oppbevaring

Kabler må være godt beskyttet mot skader, smuss og fuktighet under transport og oppbevaring. Enkel og optimalisert oppbevaring er viktig.
Nexans har forbedret sine emballasjeløsninger for å oppfylle disse behovene, og har i mange land innovative konsepter som Quick-reel, N’Roll, Bøtta, N-LINE® og Visibox.

 

 Transportation and storage

Håndtering

Montører håndterer ofte kabler på lager og anleggssted. Emballasjen bør være slik at det er både sikkert og enkelt.
Nexans tilbyr innovative håndteringsløsninger som innfrir slike krav, blant annet N’Roll, Quick-reel, Lift&Go, Bøtta, N-LINE® og Visibox.

 Hangling

Installasjon

Det viktigste er å forenkle montørenes hverdag.
Nexans har derfor som mål å bidra til en enklere og raskere installasjonsprosess.
Nexans gjør det enklere å trekke, avmantle og bøye kablene. Dette gir optimale installasjoner og redusert avfall. Nexans tilbyr miljøvennlige løsninger gjennom resirkulerbare kabler og innpakning..

For å bidra til reduserte kostnader og økt produktivitet tilbyr Nexans i mange land innovative konsepter som ALSECURE® Premium, N’Roll, Quick-reel, Lift&Go, Bøtta, N-LINE® og Visibox.