En fremtid med bærekraftige bygg

med Alsecure-serien av halogenfrie og funksjonssikre kabler

"Bærekraftig utvikling er utvikling som dekker nåtidens behov uten å gå på akkord med fremtidige generasjoners mulighet til å dekke egne behov."  

Rapport fra Brundtland-kommisjonen, 1987, World Commission on Environment and Development - WCED

   Towards sustainable buildings

Både myndigheter, produsenter, utviklings- og designavdelinger, fagfolk og privatpersoner må ta ansvar for disse nye miljøutfordringene.

Vi står overfor tre typer utfordringer: Økonomisk handler det om å redusere materialavfall, spare energi og sørge for effektive installasjoner. Sosialt handler det om at bygg må være i overensstemmelse med visse retningslinjer, være komfortable og oppfylle kravene til helse og sikkerhet. Miljømessig handler det om å beskytte infrastrukturen, optimalisere strømforbruket og resirkulere i den grad det er mulig.
 
Nexans' svar på disse ulike utfordringene er å tilby produkter som bidrar til bærekraftige bygg, enten det gjelder boliger, offentlige bygg, kontorbygg eller industribygg.
 
Nexans' Alsecure-serie med fokus på brannsikkerhet er bærekraftig fordi de bidrar til et sunt, sikkert og sunt miljø som beskytter mennesker og verdier ved brann.