Hvorfor spiller kabler en rolle?

Alle kabler i bygg skal være selvslukkende for å hindre brannspredning

Kabler i seg selv er ikke farlige. Det er krav til at kabler i bygg er selvslukkende slik at de ikke kan spre brann. Brann kan likevel oppstå på grunn av gamle installasjoner, feil bruk av kabler, feildimensjonering og eldre kabler av dårlig kvalitet. 

 
  • Allestedsnærværende: Det finnes kabler overalt rundt oss, og som oftest er de ikke synlige etter at de er installert. De knytter rom, etasjer og utstyr sammen og går gjennom veggene uten avbrudd. Ved brann vil kabler kunne avgi mye røyk.
  • Stor mengde: Den raske teknologiske utviklingen (elektriske apparater, telefoner, datatilkoblinger …) gjør at volumet av kabler i moderne bygg kan være overveldende. I mange kontor- og forretningsbygg legges det inn nye kabler på grunn av oppgraderte IT-nettverk eller nye sikkerhetsstandarder for elektrisitet. Alle disse kablene utgjør en stor, potensiell kilde til røykutvikling dersom en brann skulle oppstå i bygget.
  Why are cables concerned

I kabler brukes det organiske materialer i blant annet isolasjon og kappe. Slike materialer medfører at kabler også bidrar betydelig i forbindelse med branner på flere måter:

  • Økte mengder røyk, noe som begrenser sikten og hindrer rømning
  • Økte mengder karbonmonoksid, den mest dødelige gassen ved brann
  • Utslipp av korrosive og irriterende gasser

 Evacuation process

  Ved brann bør kritiske systemer fungere for å lette evakueringen. Personsikkerhet er viktigste prioritet: brannsikringsutstyr som varslingssystemer, brannvarsler, røyksuger, nødutganger og brannbelysning er avgjørende og må fortsette å være i funksjon. Elektriske kabler er ryggraden til alt dette utstyret. Bygg må dessuten ha gode og trygge rømningsveier for å sørge for sikker evakuering.

Kabler sikrer fortsatt drift, bidrar til å begrense brannen og til å redusere utviklingen av røyk, korrosive gasser og karbonmonoksid.

Brannsikre kabler

Brannsikre kabler  kan klassifiseres i to kategorier etter hvordan de reagerer på brann: 

 

Low Fire Hazard Cables

Halogenfrie kabler
gjør røyken mindre ugjennomsiktig og reduserer gassutviklingen, hindrer også flammene i å spre seg og reduserer varmeutslippet.

   

Fire Resistant Cables

Funksjonssikre kabler
sikrer fortsatt drift under brann.